21. 05. 2015

Snažan parlament je temelj borbe protiv korupcije

21.5.2015. (Tanjug) - Snažan parlament je temelj borbe protiv korupcije, a njegova uloga je da promoviše nultu toleranciju na korupciju, poručeno je danas na Međunarodnoj konferenciji u Beogradu.

BEOGRAD - Snažan parlament je temelj borbe protiv korupcije, a njegova uloga je da promoviše nultu toleranciju na korupciju, poručeno je danas na Međunarodnoj konferenciji u Beogradu.

Na početku dvodnevne konferencije - "Transparentnost i odgovornost za delotvoran nadzor: uloga parlamenta" - učesnici su ocenili da parlamentarci imaju vodeću ulogu u podizanju svesti o važnosti borbe protiv korupcije u svakom društvu kroz donošenje zakona i unapređenje nadzorne funkcije nad trošenjem budžetskog novca.

Olgica Batić, poslanica i predsednica GOPAC-a u Srbiji, nacionalnog ogranka Globalne organizacije za borbu protiv korupcije, rekla je da su jake institucije temelj borbe protiv korupcije koja je jedna od najvećih opasnosti i izazova.

"Parlamentarci treba da pošalju poruku da su ujedinjeni u nameri da se uhvate u koštac sa svim izazovima i jačaju nadzor nad izvršnom vlašćću", navela je Olgica Batić.

Navodeći da je korupcija najveća pošast u svetskim razmerama, Batić kaže da je cilj konferencije, koja je okupila i parlamentarce iz sedam država regiona, da se učini korak dalje i udruže napori u borbi protiv korupcije.

Potpredsednik parlamenta i predsednik skupštinskog Odbora za finansije Veroljub Arsić rekao je da je zadatak parlamenta da kontroliše trošenje budžetskog novca i da svaki parlament treba da promoviše princip otvorenosti u radu i pozivanja na odgovornost.

Navodeći važnost suzbijanja korupcije na svim nivoima vlasti i segmentima društva, Arsić je naveo da obezbeđivanje veće transparentnosti treba da bude briga svakog parlamenta, kao i pozivanje na princip odgovornosti za javno izgovorenu reč.

Arsić kaže da je Poverenik za informacije od javnog značaja ocenio da je Skupština Srbije najotvorenija instituciju u državi, navodeći da izvršna vlast mora da bude podrvrgnuta stalnom nadzoru parlamenta i nezavisnih tela.

Stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Irena Vojačkova Solorano navela je da bez snažne političke volje nema efikasne borbe protiv korupcije.

Prema njenim rečima, UNDP pruža pomoć kako bi se radilo na jačanju nadzorne funkcije parlamenta, unapređenju javnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou i otvaranju portala na kojima će moći da se prati javna potrošnja.

Solorano je navela da događaji poput današnje konferencije imaju za cilj jačanje položaja parlamenta i unapređenje njegove nadzorne funkcije.

Navodeći da su transparetnost i odgovornost ključni ciljevi, Solorano je izrazila nadu da će se na konferenciji čuti nove ideje o unapređenju borbe protiv korupcije.

Izabel Perih iz Švajcarske agencije za razvoj i saradnju rekla je da snažan parlament nije samo preduslov za demokratski razvoj nego je od vitalnog značaja za finansijsku kontrolu izvršne vlasti.

Perih je rekla da je Švajcarska, zahvaljući jakim institucijama, a posebno parlamentu, jedna od zemalja sa najmanjim stepenom korupcije, navodeći da je prema podacima organizacije Transparentnost Internešnal na sedmom mestu na listi od 177 zemalja, sa najmanjom korupcijom.

GOPAC u Srbiji formiran je 2013. godine i čine ga i sadašnji i biviši poslanici iz različitih političkih stranaka.

Krajnji cilj današnje konferencije, na kojoj su se okupili parlamentarci iz jugoistiočne i istočne Evrope i Centralne Azije, jeste stvaranje regionalnog ogranka GOPAC-a kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji između parlamentaraca.

Tim memorandumom, čije potpisivanje je najavljeno za sutra, biće uspostavljena zajednička platforma za saradnju uz podršku UNDP, sa ciljem da se omogući razmena najboljih ipraksi, saradnje i koordinacije u vezi sa promovisanjem principa tarnsparentnosti, odgovornosti i nadzora parlamenta nad javnim finansijama.

Olgica Batić je, u pauzi konferencije, rekla novinarima da će regionalni ogranak GOPAC-a biti formiran u dogledno vreme, navodeći da će memorandum biti potpisan sa nacionalnim ograncima GOPAC-a u Albaniji i Azerbejdžanu.

Stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Irena Vojačkova Solorano rekla je novinarima da parlamentarci treba jedni od drugih da uče i razmenjuju iskustva u borbi protiv korupcije.

To je, navela je, dobro za jačanje demokratije, najavljući da će UNDP nastaviti da podržava parlamentarce u Srbiji, kao i održavanje ovakvih regionalnih događaja.

 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs