Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

20. 11. 2015

Medijska koalicija Požarevcu: Odustanite od finansiranja medija za praćenje rada lokalne samouprave

Autor: U.Urošević Izvor: Boom 93, MK

Medijska koalicija (MK) je zatražila od predsednika skupštine Požarevca, Baneta Spasovića da odustane od principa podele sredstava medijima za usluge informisanja putem javnih nabavki. MK je u saopštenju objavljenom danas ukazala da finansiranje medija putem instituta javne nabavke nije dozvoljeno i predstavlja izigravanje principa projektnog sufinansiranja.

MK  se obratila povodom najnovijeg poziva za podnošenje ponuda za učešće u postupku javne nabavke za medijsko praćenje rada organa lokalne samouprave od strane radio stanica.

U svom obraćanju Spasoviću, koalicija je podsetila da već više od godinu dana na snazi Zakon o javnom informisanju i medijima (ZIJM) kojim je uređen način finansiranja medija od strane organa javne vlasti, uključujući tu i lokalne samouprave.

Ostatak dopisa prenosimo u celosti.

Članom 17. ZJIM propisano je da Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa i pojedinačnim davanjima, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije.

Imajući u vidu ove odredbe, javni entitet, pa i organ lokalne samouprave poput Skupštine Grada, može da finansira medij isključivo putem javnog konkursa, a izuzetno putem pojedinačnog davanja, strogo poštujući principe zabrane diskriminacije i pravila o dodeli državne pomoći. Nijedan drugi način, pa ni finansiranje putem instituta javne nabavke nije dozvoljen i predstavlja izigravanje principa projektnog sufinansiranja.

Pored toga, nije sporna samo forma u kojoj se raspisuje poziv, nego i sama sadržina.

Sredstva koja dodeljuje javni entitet se ne mogu uopšte dodeljivati za potrebe promocije aktivnosti organa javne vlasti, jer takvi programski sadržaji ne bi odgovarali definiciji javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz člana 15. ZJIM.

Naime, taj član definiše javni interes kao

1) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije;

2) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina;

3) informisanje na srpskom jeziku  pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije;

4) očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije;

5) informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju;

6) informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa;

7) podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

8) unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma.

Praćenje aktivosti organa javne vlasti je samo jedan zanemarljiv segment javnog interesa, ali, ponavljamo, čak i da može da se podvede po definiciju iz člana 15. Takvo izveštavanje ne bi moglo da ima promo karakter (PR) lokalne vlasti. Drugim rečima, organi javne vlasti ne mogu da zakupljuju vreme na medijima, u vidu nekog plaćenog termina ili slične forme u kojima će se afirmativno prikazivati rad lokalnih organa. Za PR usluge, promotivne kampanje i slično, lokalne vlasti više ne smeju da koriste medije, nego specijalizovane agencije/ili neko drugo lice registrovano za obavljanje takve delatnosti.

Mediji više ne mogu da budu ni kanali za distribuciju takvih kampanja. Podsećamo da mediji vode svoju uređivačku politiku koja mora biti nezavisna i oslobođena od uticaja svih centara moći, uključujući i organe vlasti. Samo izveštavanje o aktivnostima organa javne vlasti mora da bude objektivno, nepristrasno i kritičko a ne „naručeno", pa bi eventualna sredstva koja se dodeljuju od grada mogla da budu vezana samo za takav način predstavljanja aktivnosti, i to putem javnih konkursa.

Posebno napominjemo da nije prvi put da Grad Požarevac zloupotrebljava institute javne nabavke kako bi posrednim putem finansirao pojedine medije, kršeći tako Zakon o javnom informisanju i medijima, ali istovremeno zloupotrebljavajući pravila Zakona o javnim nabavkama.

U tom smislu Vas pozivamo da povučete Poziv i odustanete od dodeljivanja sredstava putem javne nabavke, odnosno da raspišete Javni konkurs za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, formalno i sadržinski u potpunosti u skladu sa ZJIM.

Ukupno stanje u vezi slobode izražavanje je u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2015.godini ocenjeno kao loše, a EK se pored pozitivne ocene novog medijskog zakonodavnog okvira obavezala da će pratiti njegovo dalje sprovođenje i način finansiranja medija u Srbiji.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs