Home  /  O ANEMu  /  Ciljevi / Misija / Vizija ANEMa

Ciljevi/Misija/Vizija ANEMa 

Asocijacija Nezavisnih Elektronskih Medija (ANEM) je je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i unapređenja slobode mišljenja i izražavanja, slobode, profesionalizma i nezavisnosti javnih glasila, a posebno elektronskih medija, u skladu sa najvišim međunarodno priznatim normama, principima i standardima u ovoj oblasti. ANEM-ovu mrežu čini preko 100 radio i TV stanica (lokalnih, regionalnih i RTV B92 i Prva TV sa nacionalnom pokrivenošću) i on-lajn medija širom Srbije. Članovi Udruženja su privredna društva - osnivači nezavisnih elektronskih javnih glasila.

MISIJA I VIZIJA  

Od osnivanja, ANEM-ova misija bila je zaštita nezavisnih medija od političkih i drugih pritisaka; jačanje pozicije profesionalnih elektronskih medija kroz umrežavanje; doprinos uspostavljanju politički nezavisnog pravnog okvira i funkcionalnog ekonomskog okruženja za razvoj elektronskih medija; doprinos razvoju i unapređenju profesionalnih i tehničkih standarda u medijskoj sferi, kako bi mediji odgovorili na potrebe publike i služili javnom interesu. Vizija ANEM-a bila je da doprinese donošenju i adekvatnoj primeni medijskih zakona, da upozna medije sa najvišim profesionalnim novinarskim i tehničkim standardima, da pomogne stanicama da postanu profitabilne i ekonomski nezavisne, a da pri tom ne naruše princip slobode izražavanja i da unapredi saradnju sa asocijacijama i medijima u regionu i šire.  

Oslanjajući se na prethodnu misiju i viziju, ANEM je, usvajanjem nove trogodišnje Strategije 2013. godine, osavremenio i na nov način utvrdio svoju misiju i viziju. MISIJA ANEM-a je da svojim aktivnostima stvori uslove za ostvarivanje uloge medija u demokratizaciji društva, kao i da kreira povoljno okruženje za razvoj medijskog sektora, naročito javnim zalaganjem u oblasti reformi medijskog regulatornog okvira i kreiranja medijske javne politike. VIZIJA ANEM-a je reformisan i funkcionalan medijski sistem u kome mediji ispunjavaju svoju društvenu ulogu i koji omogućava ostvarivanje slobode izražavanja u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.

Opšti ciljevi Asocijacije, u skladu sa Strategijom ANEM-a, uključuju unapređenje medijskog regulatornog okvira, obezbeđivanje stabilne i reformisane medijske sfere, osiguranje održivosti elektronskih medija kroz izgradnju povoljnog medijskog okruženja koje omogućava razvoj medija. Za postizanje ovih ciljeva, ANEM je godinama unazad razvijao različite metode javnog zalaganja. Danas, Asocijacija teži da nastavi sa korišćenjem ovih metoda u cilju zaštite interesa svojih članova, ali i drugih medija i celokupnog medijskog sektora u Srbiji.

CILJEVI  

 • Stvaranje povoljnog regulatornog okvira za funkcionisanje elektronskih medija u zemlji
 • Razvoj i unapređenje medijske politike i zakonodavstva
 • Stvaranje povoljnih ekonomskih uslova i okruženja za razvoj medija
 • Jačanje uloge medija u demokratizaciji društva
 • Zaštita nezavisnih medija od političkih i drugih pritisaka
 • Doprinos ostvarenju najviših profesionalnih i tehničkih standarda u medijskom sferi
 • Afirmisanje slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada svih elektronskih medija
 • Uključivanje u savremene svetske tokove medijske industrije
 • Unapređenje saradnje medija sa organizacijama civilnog društa
 • Povezivanje sa medijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu

AKTIVNOSTI  

 • Javno zalaganje u oblasti kreiranja javne politike i reformi medijskog regulatornog okvira
 • Javno zalaganje za stvaranje optimalnih uslova na medijskom tržištu i povoljnog medijskog okruženja za razvoj medija
 • Javno reagovanje i zaštita u slučaju kršenja slobode medija i slobode izražavanja
 • Zastupanje interesa članova pred nadležnim organima
 • Edukacija članova
 • Obezbeđivanje pravne pomoći članovima ANEM-a
 • Programska produkcija
 • Doprinos programskom sadržaju članova, kroz obezbeđivanje kvalitetne besplatne programske produkcije
 • Unapređivanje poslovne i tehničke saradnje članova
 • Razvijanje saradnje sa partnerima iz medijskog sektora, nevladinog sektora i drugim stakeholderima zainteresovanim za razvoj medija, kao i sa medijskim organizacijama sličnih opredeljenja iz inostranstva 
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs