Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

19. 06. 2013

MEDIJSKA KOALICIJA O ODLUCI O JAVNOM INFORMISANJU ZA GRAD NIŠ I O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NA OSNOVU TE ODLUKE

Beograd, 19.06.2013. - Medijska koalicija koju čine ANEM, NUNS, UNS i Lokal Pres je danas, 19. juna 2013. godine, uputila pismo Gradonačelniku Niša povodom donošenja Odluke o javnom informisanju za Grad Niš, i sprovođenja Postupka javne nabavke br. 404-2u/19-2013-11 - pružanje usluga informisanja od značaja za Grad Niš na osnovu te odluke.  

Medijska koalicija se oštro protivi donošenju ove odluke i sprovođenju postupka javne nabavke, jer se njima:

 • Svesno izbegavaju obaveze koje svi nivoi vlasti imaju u skladu sa propisima koji regulišu oblast medija. Odluka definiše javni interes u oblasti javnog informisanja kao informisanje o aktivnostima organa lokalne samouprave i time direktno krši odredbe Medijske strategije. Sprovođenje postupka javne nabavke je takođe u suprotnosti sa Medijskom strategijom koja predviđa da su davaoci pomoći, prilikom odlučivanja o projektima na javnim konkursima, dužni da formiraju nezavisne komisije, čiji će rad biti javan, a koje će biti sastavljene od kompetentnih predstavnika javnosti, profesionalnih udruženja i sektora koji se ne finansira iz budžeta;
 • Krše prava građana na objektivno, nepristrasno i potpuno informisanje. Svođenjem informisanja na obaveštenja o svakodnevnim aktivnostima organa lokalne samouprave, građani će biti uskraćeni za pravu i nepristrasnu informaciju o svim bitnim pitanjima u njihovoj lokalnoj zajednici;
 • Zloupotrebljavaju propisi o javnim nabavkama. Nabavka usluga javnog informisanja ne može da se tretira kao bilo koja usluga koju nabavlja grad, jer se radi o specifičnoj oblasti koja ima jake socijalne implikacije;
 • Diskriminišu mediji koji nisu „podobni". Poruka koja se šalje donošenjem ove Odluke je da će u budućnosti samo mediji koji pohvalno izveštavaju o aktivnostima organa lokalne samouprave imati mesta na medijskoj sceni Niša;
 • Krši Zakon o oglašavanju. Član 86. Zakona o oglašavanju predviđa zabranu korišćenja imena, lika, glasa ili ličnog svojstva državnog funkcionera, odnosno funkcionera državnog organa i organizacije, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u oglasnoj poruci. Zbog toga je sam predmet javne nabavke sporan sa aspekta propisa o oglašavanju.

Zbog svega navedenog, Medijska koalicija od Gradonačelnika Niša zahteva:

 1. Da se sporna odluka poništi, jer aktivnosti koje propisuje nisu vezane za ostvarivanje javnog interesa, nego su u funkciji promocije i propagande u radu lokalne samouprave i zbog toga što je u suprotnosti sa medijskim propisima i propisima o oglašavanju.
 2. Da se donese nova odluka koja će javni interes definisati u skladu sa Medijskom strategijom.
 3. Da se suspenduje postupak javne nabavke iz istih razloga.
 4. Da se definiše zabrana korišćenja sredstava iz lokalnog budžeta koja su opredeljena za javno informisanje za svrhe koje nisu ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (naročito ako se odnose na promovisanja aktivnosti organa lokalne samouprave).
 5. Da se raspiše novi javni konkurs, ali koji će se raspisati po medijskim propisima i koji će biti zasnovan na principima projektnog finansiranja a za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u skladu sa Medijskom strategijom i koji je namenjen medijima. Uslovi učešća na konkursu moraju da budu objektivni i nediskriminatorni, a transparentnost mora da postoji u svakoj fazi javnog konkursa. Takođe, o dodeli sredstava treba da odlučuje nezavisna komisija.

Medijska koalicija - ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres. 

 • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs